As Somozas – Teresa Táboas Teresa Táboas, Doctora Arquitecta